Fact check

1. Natuurlijk bont is duurzaam: waar

Vraag 1: Waar komt het basismateriaal vandaan?

Grondstoffen vallen in twee klassen: organisch (planten en dieren) en anorganisch (steenkool, olie, ertsen, enz.).
Organische materialen zijn in principe duurzaam omdat ze hernieuwbaar zijn. Alle planten en dieren vullen zichzelf opnieuw aan. Veelvoorkomende voorbeelden in kleding zijn katoen, linnen, bamboe, wol, bont, dons en leder.
Anorganische materialen zijn niet-duurzaam omdat ze niet-hernieuwbaar zijn. Als ze weg zijn, zijn ze weg, tenzij we er nog meer kunnen vinden. De belangrijkste anorganische materialen die in kleding worden gebruikt zijn vervaardigd uit aardolie, zoals acryl en polyester.

Besluit: natuurlijk bont is duurzaam

 

Vraag 2: Hoe wordt het materiaal geproduceerd of verwerkt?

De verschillende wijzen waarop kledingmaterialen worden geproduceerd en verwerkt hebben een impact op het milieu. Het is bekend dat een groot deel van de katoenproductie voor de fast-fashion niet op een duurzame wijze gebeurt en dat de productie van op petroleum gebaseerde kunststoffen risico’s met zich meebrengt.

Uiteraard heeft elk kledingmateriaal zijn problemen, inclusief de organische stoffen. Traditionele methoden voor het kweken van katoen verbruiken bijvoorbeeld veel water, synthetische meststoffen en pesticiden hebben een negatieve impact op het milieu en vernietigen de habitat van wilde dieren. In het geval van landbouwhuisdieren moet er rekening worden gehouden met o.a. de afvalverwerking.

Hoe zit het met pels?
De belangrijkste stoffen die worden gebruikt bij het “looien” van bont zijn organische of natuurlijk voorkomende verbindingen. Het looien van pels staat zelfs niet in de lijst van de 75 meest vervuilende activiteiten. Het looien van pels is immers, in tegenstelling tot het looien van leder, een zeer mild proces omdat de haren moeten worden beschermd in plaats van verwijdert zoals in de lederlooierij.

Het is ook belangrijk op te merken dat bont, in tegenstelling tot andere kledingmaterialen, meestal in zijn natuurlijke kleuren wordt gebruikt, wat betekent dat het vaak niet gebleekt of geverfd wordt. Zeer weinig materialen in de kledingsector worden heden ten dage nog in hun natuurlijke staat gebruikt. Pels is daarbij een echte uitzondering.

Besluit: de verwerking van bont is niet schadelijk voor de natuur. Het wordt gedaan met goedaardige chemicaliën, en bont wordt bovendien vaak gebruikt in natuurlijke kleuren, waardoor de behoefte aan bleekmiddelen en kleurstoffen wordt verminderd.

 

Vraag 3: Veroorzaakt het kledingstuk milieuschade tijdens zijn gebruik?

Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat op petroleum gebaseerde kunststoffen het milieu schaden alleen maar kan door te worden gedragen. Telkens wanneer deze kunststoffen gewassen en gedroogd worden, komen er microdeeltjes van plastic vrij in de lucht en het water. Deze komen nu overal voor, in de oceanen, in dieren en zelfs in ons drinkwater.

Organische vezels geven ook microdeeltjes vrij, maar het verschil is dat deze biologisch afbreekbaar zijn in plaats van te accumuleren als plastic microdeeltjes.

Hoe zit het met pels?

Het is redelijk om aan te nemen dat microdeeltjes die worden afgegeven door bontkleding, biologisch afbreekbaar zijn en onschadelijk zijn gezien het een organisch materiaal is. En aangezien bont, niet zoals andere kleding, veel wordt gereinigd is het aantal microdeeltjes ook hier ook veel kleiner dan bijvoorbeeld katoenmicrodeeltjes. Kort gezegd, microdeeltjes-vervuiling is een probleem dat veroorzaakt wordt door op petroleum gebaseerde kunststoffen, en niet door het natuurlijke kledingmateriaal bont.

Besluit: bont veroorzaakt geen schade aan het milieu tijdens zijn levenscyclus.

 

Vraag 4: Hoe lang gaat het kledingstuk mee?

De drie punten van een goed afvalbeheer zijn: verminderen, hergebruiken en recyclen. Deze drie punten zijn allemaal gericht op het verminderen van ons totale verbruik. In het geval van kleding is het beter te kiezen voor kwaliteitskleding vervaardigd uit duurzame materialen die lang meegaat in tegenstelling tot wegwerpmode die slechts een paar seizoenen meegaat.

Hoe zit het met pels?
Van alle organische materialen die worden gebruikt voor kleding zijn bont en leder (bont waarvan de haren werden verwijderd) het meest duurzaam. Omdat pelsjassen over het algemeen vrij duur zijn, hebben consumenten een stimulans om er goed zorg voor te dragen. 80% van onze kleding belandt binnen de 5 jaar bij het afval. 85% van de pelskleding is na 30 jaar nog in gebruik! Bont is immers één van de weinige kledingmaterialen die tientallen jaren wordt gedragen en zelfs doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Pelskleding kan immers worden herwerkt en aangepast aan de veranderende mode of de wensen van de nieuwe eigenaar.

Besluit: bontkleding is uiterst duurzaam, omdat het een lange levensduur heeft en effectief wordt gerecycleerd, waardoor de noodzaak om voortdurend nieuwe producten te produceren vermindert.

 

Vraag 5: Wat gebeurt er met het kledingstuk wanneer het wordt weggegooid? 

Afvalverwerking is tegenwoordig één van de belangrijkste milieuproblemen, zowel voor consumptiegoederen als van de verpakking waarin ze worden geleverd. De meeste kleding komt uiteindelijk terecht op stortplaatsen, maar hoeveel schade dit veroorzaakt hangt af van de gebruikte materialen.
Organische stoffen, zoals katoen, wol en bont zijn biologisch afbreekbaar.

Het probleem met op aardolie gebaseerde kunststoffen is dat ze niet biologisch afbreekbaar zijn maar finaal afbreken in microdeeltjes van plastic die vervolgens in het water sijpelen. (Geschat wordt dat kleding en ander textiel vandaag verantwoordelijk zijn voor 34,8% van dergelijke microdeeltjes in de oceanen.)

Hoe zit het met pels?
Natuurlijk bont breekt snel en volledig biologisch af. In het slechtste geval blijven nog de plastiekknopen over. Op petroleum gebaseerd namaakbont is echter niet biologisch afbreekbaar, maar breekt af in microscopisch kleine deeltjes die via het water overal kunnen opduiken!

Besluit: Natuurlijke pels is volledig biologisch afbreekbaar.

Algemeen besluit: Bont is duurzaam

2. Natuurlijk bont is slow fashion: waar

Omdat pelsjassen over het algemeen vrij duur zijn, hebben consumenten een stimulans om er goed zorg voor te dragen. 80% van onze kleding belandt binnen de 5 jaar bij het afval. 85% van de pelskleding is na 30 jaar nog in gebruik! Bont is immers één van de weinige kledingmaterialen die tientallen jaren wordt gedragen en zelfs doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Pelskleding kan immers worden herwerkt en aangepast aan de veranderende mode of de wensen van de nieuwe eigenaar.

Conclusie: Natuurlijk bont is slow fashion

3. Natuurlijk bont is milieuvriendelijker dan nep bont: waar

Nep bont is in 99% van de gevallen plastic bont en gemaakt van synthetische materialen, zoals polyester of polyurethaan.

Dat zijn kunststofvezels die ten eerste uit aardolie gewonnen worden, en dus niet hernieuwbaar zijn. Ten tweede zijn ze niet biologisch afbreekbaar en vervuilen ze zo onze planeet. Ten derde belanden ze als micro-plastics in de voedselketen. En ten vierde: er bestaat momenteel nog geen methode om deze vezels afdoend te recycleren.

De vezels waaruit plastic bont gemaakt is belanden na gebruik op stortplaatsen waar hun chemicaliën in onze bodem en het grondwater lekken.

Dit is niet het geval bij natuurlijke, organische vezels die vrijkomen bij natuurlijk bont.

Microdeeltjes die worden afgegeven door bontkleding zijn biologisch afbreekbaar en onschadelijk gezien het hier organisch materiaal betreft.

De microdeeltjes-vervuiling is een probleem dat veroorzaakt wordt door op petroleum gebaseerde kunststoffen, en niet door het natuurlijke kledingmateriaal bont.

Conclusie: Natuurlijk bont is milieuvriendelijker dan plastic bont

4. Natuurlijk bont is een verantwoorde keuze: waar

Natuurlijk bont is een uiterst duurzaam, slow fashion materiaal en gaat een leven lang mee. De pelsdierhouderijen, van waar de pelzen afkomstig zijn, voldoen aan zeer strenge normen. Programma’s zoals WelFur en FurMark zorgen er voor dat de bontsector een transparante sector is die de hoogst mogelijke normen hanteert wanneer het gaat om dierenwelzijn en traceerbaarheid.

Zowel op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn als wat betreft de milieu impact scoor natuurlijk bont een pak beter dan plastic bont.

5. Het dierenwelzijn op pelsdierhouderijen is sterk gereguleerd: waar

De bontsector heeft internationaal gezien één van de meest gevorderde programma’s wanneer het op dierenwelzijn aankomt. Dit betekent dat er doorgedreven transparantie is naar de consument toe en dat streng toegezien wordt op het welzijn van de dieren.

Het WelFur programma is door de Europese Commissie erkend en wordt in de volledige bontsector toegepast. Het is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksmethodes en werd ontwikkeld door onafhankelijke onderzoekers binnen zeven Europese universiteiten.

Hoe werkt het?

  • Pelsdierhouderijen die onder het WelFur programma vallen worden gecontroleerd en gecertifieerd door onafhankelijke experts. Om het certificaat te behalen zijn drie controles van de pelsdierhouderij nodig. Pas hierna kunnen bedrijven het certificaat ontvangen. Na het behalen van het certificaat worden de pelsdierhouderijen jaarlijks gecontroleerd.
  • De controle op de pelsdierhouderij omvat het meten van meer dan 20 verschillende parameters, gekozen op basis van hun betrouwbaarheid en wetenschappelijke waarde.
  • Pelsdierhouders die niet hoog genoeg scoren verliezen het WelFur certificaat en kunnen hun pelzen ook niet langer verkopen via de internationale veilinghuizen

 

Aanvullend op het WelFur programma ontwikkelde de bontsector FurMark. FurMark is een internationaal traceerbaarheidsprogramma dat ontworpen is om consumenten en modemerken die met pels werken te verzekeren dat natuurlijk bont aan alle nodige normen voldoet. Deze normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn zorgen er voor dat de volledige keten transparant is.

Door het FurMark programma wordt de traceerbaarheid van de pelzen van begin tot het einde mogelijk.

Klik hier voor alle informatie.

6. Natuurlijk bont gaat een leven lang mee: waar

Omdat pelsjassen over het algemeen vrij duur zijn, hebben consumenten een stimulans om er goed zorg voor te dragen. 80% van onze kleding belandt binnen de 5 jaar bij het afval. 85% van de pelskleding is na 30 jaar nog in gebruik! Bont is immers één van de weinige kledingmaterialen die tientallen jaren wordt gedragen en zelfs doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Pelskleding kan immers worden herwerkt en aangepast aan de veranderende mode of de wensen van de nieuwe eigenaar.

Conclusie: Natuurlijk bont gaat een leven lang mee

7. Dierlijke producten weren betekent dat je goed bezig bent: niet waar

Vandaag wordt – terecht! – heel wat aandacht besteedt aan het verminderen van de plasticberg en aan de negatieve gevolgen van teveel plastic in ons milieu. De gekende actie ‘Mei Plasticvrij’ sensibiliseert ondertussen heel wat consumenten om bewust na te denken over hun plastic verbruik. Wat hierbij opvalt is dat er verrassend weinig aandacht besteed werd aan de rol van mode in dit verhaal.

Nochtans is het van groot belang dat de consument in het kader van het verminderen van de plasticberg ook bewuster omgaat met hetgeen hij of zij draagt. Gelukkig zien we dat meer en meer mensen liever een paar duurzame en kwaliteitsvolle stukken aanschaffen die ze graag dragen, in plaats van er een kast vol impulsaankopen op na te houden. Tevens zien we binnen de modesector dat heel wat consumenten kiezen voor ‘consuminderen’ en voor slow fashion, en zich afkeren tegen de goedkope fast fashion.

Een hype die we opmerken is, veganistische mode. Elke vorm van textiel die van dieren afkomstig is of uit dierlijk materiaal geproduceerd wordt, staat bij het veganisme op de rode lijst: van leder tot zijde, tot wol en dons.

Nu is het zo dat de overgrote meerderheid van veganistische mode wordt gemaakt op basis van synthetische materialen, zoals polyester of polyurethaan.

Dat zijn kunststofvezels die ten eerste uit aardolie gewonnen worden, en dus niet hernieuwbaar zijn. Ten tweede zijn ze niet biologisch afbreekbaar en vervuilen ze zo onze planeet. Ten derde belanden ze als micro-plastic in de voedselketen. En ten vierde: er bestaat momenteel nog geen methode om deze vezels afdoend te recycleren.

Als je weet dat deze na gebruik op stortplaatsen belanden waar hun chemicaliën in onze bodem en het grondwater lekken, dan is het plotseling niet meer zo duidelijk of het wel zo een goede keuze is om voor “diervrije” synthetische materialen te gaan. Veganistische jassen en schoeisel gemaakt van kunststoffen die lijken op leder of bont zijn in theorie fantastisch, maar in de praktijk hebben ze nadelige gevolgen voor de planeet bij elke stap in hun productie, gebruik, verwijdering en hun blijvende negatieve impact op het milieu eens ze afval zijn geworden. Een probleem die een versleten lederen vest, bontjas of lederen schoenen niet veroorzaakt.

Conclusie: Wat je ook kiest, je kiest met een consequentie. Het is dus niet omdat je ervoor kiest om geen dierlijke producten te dragen dat je automatisch ethisch bezig bent.

8. Natuurlijk bont is een ethische keuze: waar

Natuurlijk bont is een uiterst duurzaam, slow fashion materiaal en gaat een leven lang mee. De pelsdierhouderijen, van waar de pelzen afkomstig zijn, voldoen aan zeer strenge normen. Programma’s zoals WelFur en FurMark zorgen er voor dat de bontsector een transparante sector is die de hoogst mogelijke normen hanteert wanneer het gaat om dierenwelzijn en traceerbaarheid.

Zowel op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn als wat betreft de milieu impact scoor natuurlijk bont een pak beter dan plastic bont.

Adres

Willebroekkaai 37
1000 Brussel

Contact

Tel. +32 (0)2 21 22 623
info@bontfederatie.be

Aangesloten bij